4th YEAR

PredmetStatusSemestarESPB
Strategijski menadžmentObavezniVII7
Analiza biznisa i finansijsko izveštavanjeObavezniVII8
Izborni predmet 5
Elektronsko poslovanjeIzborniVII7
Menadžment u trgoviniIzborniVII7
Izborni predmet 6
Ekonomija EUIzborniVII7
Upravljanje inovacijamaIzborniVII7
Upravljanje projektimaObavezniVIII7
Upravljanje investicijamaObavezniVIII6
Engleski poslovni jezik 4ObavezniVIII4
Izborni predmet 7
Upravljanje kvalitetomIzborniVIII6
Kontrola i revizijaIzborniVIII6
Završni radObavezniVIII8
Ukupno bodova: 60