2nd YEAR

PredmetStatusSemestarESPB
MakroekonomijaObavezniIII8
Menadžment ljudskim resursimaObavezniIII7
Bankarsko poslovanjeObavezniIII7
RačunovodstvoObavezniIII7
Poslovni informacioni sistemiObavezniIV7
Kvantitativne metode u ekonomijiObavezniIV6
Finansijski menadžmentObavezniIV8
Poslovno pravoObavezniIV6
Engleski poslovni jezik 2ObavezniIV4
Ukupno bodova: 60